Oświadczenie Orange w sprawie E-Telko

  • Dział: VOIP

 

Decyzja o wypowiedzeniu E-Telko umowy kolokacji była spowodowana bezpośrednio brakiem terminowej zapłaty za tę usługę. Jednak nie można jej rozpatrywać w oderwaniu od wieloletnich doświadczeń Orange z trudnej współpracy z tą firmą i innymi spółkami powiązanymi w przeszłości z Grupą Tele-Polska Holding. 

 

To nie pierwszy przypadek nierealizowania przez E-Telko wzajemnych zobowiązań. Firma jest dłużnikiem Orange od wielu lat, a w skali spółek z dawnej Grupy zadłużenie jest wielomilionowe. Spółki te długi czas nadużywały modelu rozliczeń wg płaskiej stawki interkonektowej (PSI), czemu kres położyła dopiero decyzja regulatora. 

Wypowiedzenie kolokacji było ostatecznością a jednocześnie konsekwencją wielu działań wcześniej podejmowanych przez Orange w celu wyegzekwowania swoich należności. Mimo wypowiedzenia umowy kolokacji, w dalszym ciągu obowiązują umowy dotyczące innych usług regulowanych (WLR, BSA, RiO, LLU). 

Zarzuty wykorzystywania przez Orange pozycji monopolistycznej są bezpodstawne. Zasady świadczenia usług regulowanych (w tym kolokacji) są takie same dla wszystkich - niedyskryminujące. Tolerowanie niewypełniania obowiązków wynikających z umowy przez jeden z podmiotów jest stawianiem go w uprzywilejowanej sytuacji względem innych. Rozumiemy złożoność sytuacji powstałej po wyłączeniu punktu styku między sieciami E-Telko i Orange. Jesteśmy świadomi problemów, jakie mogą z tego powodu dotknąć abonentów. Wynikają one jednak z postawy E-Telko, który - mimo wielokrotnych wezwań - przez półtora miesiąca nie zaproponował alternatywnego sposobu połączenia sieci co pozwoliłoby zachować ciągłość usług. 

Ubolewamy, że E-Telko działa głównie medialnie i sądownie, a nie podejmuje realnych działań zmierzających do zapewnienia świadczenia usług dla swoich klientów. Jest to obowiązkiem E-Telko wynikającym z Prawa Telekomunikacyjnego i umów. Próby przerzucania tej odpowiedzialności na inne podmioty nic w tej kwestii nie zmienią. 

Deklarujemy gotowość natychmiastowej pomocy w rozwiązaniu sytuacji kryzysowej - podejmiemy wszelkie działania w celu zabezpieczenia ciągłości świadczenia usług. Konieczna jest jednak do tego inicjatywa i współpraca operatorów obsługujących konkretnych klientów. Orange nie ma wiedzy na temat klientów E-Telko i innych operatorów korzystających z jego usług. 

Jesteśmy w stałym kontakcie z operatorem - dostawcą usług do szpitala w Przeworsku. Przedstawiliśmy mu możliwość pilnego przywrócenia łączności. Niezwłocznie zajmiemy się każdym wnioskiem, dotyczącym zabezpieczenia ciągłości lub przywrócenia usług, skierowanym do Orange przez firmy bezpośrednio obsługujące klientów. 

Dodaj komentarz

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

TPL_GK_LANG_BACK_TO_TOP